Possible Land records of the Quick FamilyLand Records in the Church of St Paul, Utrecht

Repertorium Op De Lenen En Tijnsen Van De Abdij Sint Paulus, 1221-1667 door J.C. Kort †Dit repertorium is afkomstig uit de nalatenschap van de heer Kort. Het kan zijn dat het repertorium nog niet af was. Bij twijfel is het altijd raadzaam om het originele register te raadplegen

Specific Records that could be a lead to the Quick Family pertaining to Gesplist, Amersfoort

7-12-1596: Geertje Jans, widow Jan Quick, at the death of Cornelis Tonisz., Her brother, after which transfer to Anton Jansz. Quick, her son, confirmed by Jan Michielsz. Van Gerwen, 37
30-3-1632: Willem Gerardsz. Quick on transfer by Johan Wildeland, 39 fol. 6v-7.
3-8-1653: Gideon Colterman and Simon van Oosterhoff on transfer by Cornelis van Veldhuizen, 39 fol. 30-5-1632: Frans Antonsz. Wildland on transfer by Johan Wildeland, 39 fol. 6v.

66C. 2 mornings from 5 on the west side, east and north: Dirk Woutersz., South and west: Willem Gerardsz. Quick.

66D. 3 o’clock out of 5, (1644: west: Willem Quick, east: the Lienderse alley).
4-4-1644: Bruning Hendriksz., French schoolmaster at Amersfoort, on transfer by Lucas van Vuren, notary at the Court of Utrecht, for children Frans Antonsz. Wildeland and Aafje Pieters, confirmed by Willem Gerardsz. Quick, citizen of Amersfoort, 39 fol. 123-124.

67. Een kamp op Hoogland, genaamd Nieuwe Heide, oost en west: de abdij, zuid: Jacob Zoest Willemsz., oord: Jacob de Edel, niet belast met oudschildgeld. ..-.-15..: Nieuwkerk fol. 129.
29-5-1581: Gozewijn Jansz. Volck bij overdracht door Weintje van Lielaer, weduwe Gerard Jansz. Van Lielaer, thans gehuwd met Johan Gerardsz. Van Lielaer, en hij doet hulde op 4-7-daarna, 35 fol. 96.
10-1-1609: Daam Jacobsz. Voor Aaltje Volck, zijn vrouw, bij dode van Gozewijn, haar vader, bevestigd door Jacob Gozewijnsz. Volck, haar broer, 37 fol. 226-227. 28-10-1641: Thomas Jacobsz. Schuilenburg te Bunschoten bij dode van Aaltje Gozewijns, zijn tante, 39 fol. 111.
11-9-1645: Caspar van der Borch, heer van Veldhuizen, voor Jacob Foeyt, heer van Emmeklaar, bij overdracht Caspar van der Borch, heer door Thomas Jacobsz. Schuilenburg te Bunschoten, 39 fol. 136-136bis.

Amersfoort

14F. De helft van een halve hoeve, zijnde het wederdeel van Zijlhorst met toebehoren, zijnde de helft van de Eng, oost: Rollecoter eng en Jacob van Bylar, zuid: de gemene weg, noord: Arnout Willemsz. en Marijke Coeners, zijn vrouw; de Grote Geer met ruigte en bos, oost: Jacob van Bylar, west: Willem van Lienlaer en Arnout Willemsz. en Marijke, zijn vrouw, zuid: Arnout Willemsz. en zijn vrouw met hun eng; de Nieuwe kamp, oost: Jacob van Bylar, west en zuid: Arnout Willemsz. en zijn vrouw met hun hofstede, noord: Arnout van Dolre; het Buitenveld, oost: Arnout van Dolre, west: Willem van Lienlaer, noord: de abdij, zuid: Arnout Willemsz. en zijn vrouw; het benedenste eind van het Grote Verthorst, oost, west en zuid: Willem van Lienlaer, noord: Jan Gerardsz.; de helft van de veenslagen en leemkuilen, gemeen, zuid: Arnout Willemsz. en zijn vrouw, noord: de Zijlhorst, in Hoogland.

8-1-1580: Cornelis Anton Paulusz. voor het St. Pietersgasthuis te Amersfoort bij overdracht door Arnout Willemsz. en Marijke Coeners, diens vrouw, 35 fol. 81.
19-7-1606: Gerard van Dashorst voor het gasthuis bij dode van Cornelis Anton Paulusz., 37 fol. 212-213.
22-11-1622: Jacob van Westreenen Jacobsz. voor het gasthuis bij dode van Gerard van Dashorst, 38 fol. 95v-97. (4x)

14G. De helft van een halve hoeve, zijnde het wederdeel van Zijlhorst, zijnde de helft van de Eng, oost: Govert Bosch, zuid: de brink, west: de Zijlhorst, noord: Hendrik van Bylar; de Kleine Goer, oost en west: Hendrik van Bylar, zuid en noord: Willem Willemsz. van Lienlaer; het Lienaartje; de Kleine Verthorst, oost; Govert Bosch, west: ‘t Buitenveld, zuid: Willem van Lienlaer, noord: Arnout van Dolre; de helft van de Grote Vesthorst, het bovenste eind aan de Verthorster sloot, oost en zuid: Willem van Lienlaer, noord: Govert Bosch, zuid: erven Jan Zoes; zeker buitenveld aan de Verthorster sloot, oost en zuid: Govert Bosch, west: Willem van Lienlaer, noord: de abdij, en de helft van zekere veenslagen en leemkuilen, gemeen, zuid: Govert Bosch, noord: de Zijlhorst, in Hoogland.
23-12-1590: Willem van Lienaer te Rhenen voor Willem en Willem, onmondige kinderen van Willem van Lienaer Willemsz., bij dode van hun vader, bevestigd door Pieter Hermansz. De Ruich, 36 fol. 100.
21-3-1615: Hulde van Willem en Willem van Lienlaer, broers, 36 fol. 100v.
30-5-1616: Jacob van Westreenen, burger van Amersfoort, bij overdracht door Willem van Lienlaer de oude en Willem van Lienlaer de jonge, broers, bevestigd door Jacob van Westreenen Pietersz. en Pieter Goyer, 38 fol. 23.
3-5-1639: Wilhelmina Poyt bij dode van Jacob van Westreenen, haar man, 39 fol. 84.

14H. Een vierde van 36 gouden Rijnse guldens uit de halve Zijlhorst op Hoogland.
..-.-15..: Anna Dorothea, Lh. 206 fol. 81.
31-11-1598: Evert Antonsz. van Rhenen, burger van Utrecht, voor Margaretha Evertsd. te Rhenen bij dode van Anna Dresscher zoals Maria, dochter van Evert Jansz., weduwe Herman Pelen, 37 fol. 102-103v.

15. Het goed (1423: de hoeven? te) Lielaer (1423: in Emmeklaar) (1521: met stenen huis, gracht en toebehoren, gelegen bij de stad Amersfoort).

15E. Een half stuk erf, zijnde engeland, uit het goed Oost-Lienaer op Hoogland in het gerecht van Sint Paulus in de Eng van Jan Gerardsz, van Lielaer, genaamd de 4 morgen, oost: Jan Gerardsz. van Lielaer, zuid: het Wildeland, west: de eng van Cornelis Tonisz., noord: de Luttele maat.?
22-8-1616: Wouter Jansz., burger van Amsterdam, bij overdracht door Hendrik Zaal, burger van Amersfoort, 38 fol. 24v-25. (dubbel?)dus in elkaar zetten
31-1-1625: Willempje, weduwe Gerard Stevensz., voor Hendrik Gerardsz., haar zoon, bij overdracht door Wouter Jansz., burger van Amsterdam, met 1 morgen, 38 fol. 111.

15F. Een deel van het erf Lienlaer, genaamd Geer, bij de stad Amersfoort.
25-11-1620: Hendrik Meinsen te Amersfoort bij overdracht door Hendrik Zaal, waarna overdracht aan Willem van Lienlaer, 38 fol. 71-72.
1-11-1654: Hendrik Schut, doctor in de medicijnen, voor Elisabeth Moij, zijn vrouw, bij dode van Willem van Lienlaer, haar grootvader, waarna overdracht aan Jurriaan Baucart, koopman te Amsterdam, 39 fol. 213.

15G. Een half erf en goed, zijnde engeland uit het goed Oost-Lienaer op Hoogland in het gerecht van Sint Paulus, groot 4 morgen

15H. De halve Havereng; het gehele bosland; de gehele opgaande morgen t’einden Potims morgen, strekkend van de Hooglandse eng, uit het goed Lienlaer.
22-2-1647: Geertruida Zaal uten Eng bij dode van Willem Zaal, haar vader, na kaveling d.d. 11-1-1633, waarna overdracht zonder de halve Havereng aan Gerard Vermeij te Amersfoort, 39 fol. 149v-150v.
24-2-1663: Johan van Zevender voor de drie onmondige kinderen van Gerard van Behem alias Vermeij bij wijlen Johanna van Zevender, diens vrouw, zijn zwager, bij dode van hun vader, 40 fol. 30v-31.
18-7-1664: Hendrik Jansz. van der Eem bij overdracht door Johan van Zevender voor de onmondige kinderen, 40 fol. 81v-82.

15I. De halve Havereng.

22-2-1647: Melis Hermansz. bij overdracht door Geertruida Zaal uten Eng, 39 fol. 150.
16. De gehele hoeve Lielaer, steenhuis met gracht, de molen, renten en de kamp, genaamd Nieuwe heic, oost: Govert de Koning, zuid en noord: de leenheer, west: Cosijn de Cuper, (1595: noord: Hendrik Zaal, zuid en west: de wetering bij ‘t erf, oost: 4 morgen engeland bij ‘t erf; 7 morgen engeland, noord: Hendrik Zaal, oost: een weg tussen Hendrik Zaal en Cornelis Antonsz., deurwaarder te Amersfoort, zuid en oost?: Hendrik Zaal, west: Jacob Evertsz. en het erf van Lielaer; 4 morgen, genaamd Weitskamp, met een elzenbosje, noord: de hofstede Lielaer en Hendrik Zaal, west: de maalwetering door het erf Lielaer, noord: Jacob Evertsz. en Pieter de Soeser?, oost: de 4 morgen engeland en de weg tussen beide stukken; de Middelste of Grote Maat, groot 5 morgen, noord: de abdij, west: Gerard Jansz., zuid: de Voorste Goor bij het erf Lielaer, oost: de maalwetering van Lielaer; de Eerste of Voorste Goor, groot met de ‘zijpel’ 4 morgen, noord: de Maat en Gerard Jansz., oost: mr. Jan van Oldenbarneveld met een ‘zei’? enz.; de Achterste of Grote Goor, groot 8 morgen; de weg, strekkend voorbij ‘t Wilde land, met de steeg, lang 60 roeden en breed 1 roede).
21-9-1420: Belast voor Gerard Splintersz., gehuwd met Aleid, dochter van Dirk Hermansz., met 6 oude Franse schilden door Nikolaas van Lielaer Lambertsz., 30 fol. 381v. 1 hoeve Lielaer in de maalschap Emmeklaar

12-12-1454: Lijftocht van Bartholomeus van Lielaer, gemaakt door Gerard Bartholomeusz., zijn zoon, op kamp, genaamd Nieuwe heic, oost: Govert de Koning, zuid en noord: St. Paulus, west: Cosijn de Cuper, 31 fol. 430.
26-6-1508: Nikolaas van Lielaer Lambertsz. bij overdracht door Lambert van Lielaer, zijn vader, die lijftocht behoudt, 33 fol. 141.
..-.-1513: Jan Jansz. voor Margaretha, zijn vrouw, bij overdracht door Nikolaas van Lielaer, haar vader, met lijftocht van Evertje, haar moeder, op de helft en van haar vader op de andere helft en van Weintje, dochter van Nikolaas van Lielaer, haar zuster, op een stuk erven, genaamd Geer, 33 fol. 177v-178.
30-11-1515: Nikolaas van Lielaer bij dode van Jan Jansz., zijn (schoonzoon), die aankwam van Margaretha, zijn dochter, waarna belast voor Evertje, zijn vrouw, met ƒ 40.- Filips in plaats van
15 goudguldens, 33 fol. 184v.
5-9-1538: Lambert van Lielaer Gerardsz. bij overdracht door Nikolaas van Lielaer Lambertsz., 34 fol. 45v-46. (zoals verkregen 26-8-1508)
..-.-15..: Jan Gerardsz., zijn broer, = fol. 129.
..-.-15..: De Geer gelost, Nieuwk. fol. 267.
23-4-1543: Jan Gerardsz. van Lielaer, Leenhof 206 fol. 91.
19-4-1595: Pieter Antonsz. Goyer bij overdracht door Jan Gerardsz. van Lielaer en Cornelis Jansz. van Lielaer en mag beschikken, 37 fol. 29-31.
14-2-1598: Rijk, dochter van Pieter Foyt, voor Pieter Pietersz. Goyer, haar zoon, onmondig, bij dode van diens vader, 37 fol. 90v-92.

Gesplitst

16A. 1¼ morgen in Lielaer, genaamd het Kampje, met de weg langs Belienkamp, oost en noord: Lambert van Lielaer, west: het erf in de Coep, zuid: Belienkamp.
7-8-1441: Willem Lambertsz. bij overdracht door Nikolaas van Lielaer, stad. 332.(+ drie andere)
25-11-1469: Lambert Willemsz., stad, 472.
10-1-1488: Hendrik van Schadijck voor zuster Zwaan Stevensd., procuratrix, voor het convent St. Barbara te Amersfoort bij overdracht door Lambert Willemsz., 33 fol. 12v.
24-5-1518: Nikolaas Jansz. voor zuster Weim Willemsd., procuratrix, voor het convent bij dode van Hendrik van Schayk, 33 fol. 199.
28-2-1534: Adriaan van Helsdingen, burger van Utrecht, voor het convent, Archief Eemland, stad nr. 937.=33 fol. 199. (Goch, fol. 23.)
294. Het halve gerecht van Scherpenzeel.
30-4-1381: Daam van Lokhorst, 30 fol. 63.

16B. Een stuk lend, genaamd Luttikemaat, onder de Eng op Lienaer, gebruikt door Frans Jacobsz. Harmen (1609: door Jan Cornelisz. Cruyf), oost: Jan Gerardsz. Van Lienaer (de verkoper) (1609: Rijkje Feyten, weduwe Pieter Tonisz. Goyer, of Pieter Feyt, haar zoon), zuid: Wouter Jacobsz., west: Pieter Gerardsz. en Wouter Jacobsz., noord: Jan Gerardsz. (de verkoper) met een steeg.
28-8-1592: Hendrik Verhaar, schout van Hoogland, ? voor Jacob Evertsz. te Amersfoort bij overdracht door Jan Gerardsz. van Lienaer, 36 fol. 116v-117. 2-9-1609: Mr. Johan van Schoonhoven te Amersfoort bij overdracht door Jacob Evertsz., brouwer te Amersfoort, 37 fol. 234-235v.
17-9-1621: Hendrik van Zevenaar, burger van Amersfoort, voor Dirkje van Schoonhoven, zijn vrouw, bij dode van Johan, haar vader, 38 fol. 90.

16C. Een stuk heetveld, afgegraven, op Lienaer achter de Eng, groot 3½ morgen, zuid: Jan Gerardsz. zelf, west: het erf de Coop, noord: Hendrik Zaal en Jan Gerardsz. zelf, oost: Jan Gerardsz. zelf.
24-1-1589: Rutger Jacobsz., Josina, zijn vrouw, Wouter Jacobsz. en Jannetje, diens vrouw, bij overdracht door Jan Gerardsz. van Lienaer, 36 fol. 83v-84v.

16D. De helft van 2 morgen min ¼, gemeen, genaamd Heetkamp, oost: Wouter Jacobsz., zuid: het Wilde land, west: het Coper heetveld, noord: Hendrik Zaal.
22-2-1617: Hendrik van Zevender, schoonzoon van Johan Jansz. van Schoonhoven, burger van Amersfoort, bij koop van erven Rutger Jacobsz. en Joostje Cornelis, diens vrouw, voor ƒ 500.- Karolus, 38 fol. 26.
19-3-1631: Dirk Woutersz. bij overdracht door Hendrik van Zevender, 38 fol. 175v.

16E. Andere helft van 2 morgen min ¼, genaamd Heetveld, op Lienaer, zuid: het erf, genaamd Coop, rest idem belend.
22-2-1617: Wouter Jacobsz., wonend op Hoogland, bij dode van Rutger Jacobsz., zijn broer, 38 fol. 25v-26.
13-5-1620: Dirk Woutersz. bij dode van Wouter Jacobsz., zijn vader, 38 fol. 62v-63.

16F. Een vierde van 3½ morgen, genaamd Heetland, id. bel. (maat narekenen).
13-5-1620: Dirk Woutersz. voor Trijntje Gerardsd. bij dode van Wouter Jacobsz., haar man, 38 fol. 63v.
6-6-1635: Dirk Woutersz. bij overdracht door Timan Hendriksz. voor Trijntje Gerardsd., diens vrouw, 39 fol. 38.
Dit document

17. Een halve hoeve in het gerecht Emmeklaar gemeen met Evert van Lielaar Lambertsz., niet belast met keurmede.
21-9-1403: Egbert de Beer Woutersz., die in tijns had, krijgt in leen, 30 fol. 239.
23-6-1417: Egbert de Beer Woutersz. bij overdracht door Egbert de Beer Woutersz., die aankwam van diens vader, en Lambert van Lielaer, met lijftocht van zijn vrouw opƒ 100.- Rijns, 30 fol. 362.?

18. Een halve hoeve in het gerecht Emmeklaar gemeen met Egbert de Beer Woutersz., niet belast met keurmede.
25-5-1401: Evert van Lielaar Lambertsz. zonder tijns met lijftocht van Aleid, zijn vrouw, 30 fol. 205 en 211.
6-7-1404: Evert van Lielaar Lambertsz., te komen op Reiner, zijn zoon, 30 fol. 211v.
25-11-1416: Lambert van Lielaar bij dode van Evert, zijn vader, 30 fol. 362.
23-6-1417: Lambert van Lielaar Evertsz. bij overdracht door Reiner Poeyt Dirksz. voor Aleid, weduwe Evert van Lielaar, wegens haar lijftocht, 30 fol. 361v.

19. 3½ morgen in de maalschap Emmeklaar, oost: de leenheer, zuid en west: Lambert van Lielaar, noord: de gemene weg.
26-6-1508: Nikolaas van Lielaer bij overdracht door Lambert van Lielaer, zijn vader, die lijftocht behoudt, 33 fol. 141v.
26-7-1536: Nikolaas van Lielaar met ledige hand, 34 fol. 52v.
7-9-1538: Lambert van Lielaar Gerardsz. bij overdracht door Nikolaas van Lielaar Lambertsz., zijn neef (of oom), met lijftocht van Nikolaas van Lielaar, zijn grootvader, en Weintje, diens dochter, zijn moeder, beiden voor de helft, 34 fol. 46 en 52v.
..-.-15..: Jan Gerardsz., zijn broer, fol. 130.

20. Een akker in Egbert Beren land, genaamd Winkel, oost: de leenheer, west: Egbert de Beer; een akker in Calenveen, oost: Egbert de Beer, west: Jan de Koning Govertsz., (1501: en een erf, genaamd Emmeklaar, met toebehoren; 1513: met twee stukken engeland, gebruikt door Trijn Verrijck en zoon).
23-10-1417: Egbert de Beer bij overdracht door Gijsbert Gijsbert Lambertszz., 30 fol. 367v.
17-12-1471: Lijftocht van Pelgrim, gehuwd met Egbert de Beer 50 gouden bisschop Rudolfs guldens op zijn erf in Emmeklaar, 31 fol. 442.
15-5-1501: Egbert de Beer, te komen op zijn oudste zoon, die dan de scheiding van het goed zal onderhouden, 33 fol. 80v-81.
3-3-1513: Wouter de Beer bij dode van Egbert, zijn vader, 33 fol. 169.
24-11-1513: Lijftocht van Deliana, dochter van Jacob van Dolre, gehuwd met Wouter de Beer, 33 fol. 172v.
..-.-15..: Aleid d de Beer, zijn dochter, 33 fol. 169. (Goch, fol. 47) Zelfde.

21. Een erf, genaamd Emmeklaar of Emelaar, met toebehoren als een akker, genaamd de Winkel, en een akker, genaamd Kalveen
12-5-1591: Mr. Johan van Oldenbarneveld, raad en advokaat van Holland en Westfriesland, bij overdracht door Wouter van Bylar, bevestigd door mr. Hendrik van Zijl, advokaat bij het Hof van Utrecht, voor Bertrada van den Waal, diens vrouw, 36 fol. 101v.
16-12-1624: Theofilus van Kats, heer van Kats, Heiloo, Oesdom, Gunterstein, Coulster enz., voor Maria van Oldenbarneveld, vrouwe van de Mijl, gehuwd met Cornelis van der Mijle, heer van de Mijl, Bakkum, Dubbeldam, Alblas enz.., bij dode van Johan, haar vader, bevestigd door Reinout van Brederode, baron van Wezenberg, heer van Veenhuizen enz., 38 fol. 109v-110v.

Hoogland
66. 12 morgen op Hoogland buiten Amersfoort, waarvan 8 morgen, genaamd Wildeland, en 4 morgen daarnaast, beide gekomen van het goed Lienaer, oost: de steeg, onlangs gemaakt door Jan Gerardsz. van Lienaer, west: Wouter en Rutger Jacobsz., noord: Hendrik Zaal en Jan Gerardsz. van Lienaer, zuid: Belienkamp, en het erf, genaamd Coop.
5-4-1589: Cornelis Tonisz. bij overdracht door Gerard Jansz. van Lienaer, en het leen mag gebruikt worden voor de nieuwe steeg, gemaakt door Jan Gerardsz., 36 fol. 85.
7-12-1596: Geertje Jans, weduwe Jan Quick, bij dode van Cornelis Tonisz., haar broer, waarna overdracht aan Anton Jansz. Quick, haar zoon, bevestigd door Jan Michielsz. van Gerwen, 37 fol. 70v-72.
19-4-1626: Johan van Wildeland bij dode van Anton Jansz. Quint, zijn vader, 38 fol. 124.

Gesplitst

66A. 7 morgen uit 12 van Lielaer.
30-3-1632: Willem Gerardsz. Quick bij overdracht door Johan Wildeland, 39 fol. 6v-7.
3-8-1653: Gideon Colterman en Simon van Oosterhoff bij overdracht door Cornelis van Veldhuizen, 39 fol. 200v.

66B. 5 morgen uit 12.
30-5-1632: Frans Antonsz. Wildeland bij overdracht door Johan Wildeland, 39 fol. 6v.

66C. 2 morgen uit 5 aan de westzijde, oost en noord: Dirk Woutersz., zuid en west: Willem Gerardsz. Quick.
7-7-1632: Hendrik Meijnsz. te Soest bij overdracht door Frans Antonsz. Wildeland, 39 fol. 7v.
16-1-1636: Evert Hendriksz. bij dode van Hendrik Meijnsen, zijn vader, 39 fol. 42v-43.
8-7-1637: Nikolaas Dirksz., burger van Amersfoort, voor Willem Hendriksz. bij dode van Evert Hendriksz., diens broer, 39 fol. 64v-65.
6-7-1640: Dirk Woutersz. bij overdracht door Nikolaas Dirksz. voor Willem Hendriksz., 39 fol. 95v-96.

66D. 3 morgen uit 5, (1644: west: Willem Quick, oost: de Lienderse steeg).
4-4-1644: Bruning Hendriksz., Frans schoolmeester te Amersfoort, bij overdracht door Lucas van Vuren, notaris bij het Hof van Utrecht, voor kinderen Frans Antonsz. Wildeland en Aafje Pieters, bevestigd door Willem Gerardsz. Quick, burger van Amersfoort, 39 fol. 123-124.

67. Een kamp op Hoogland, genaamd Nieuwe Heide, oost en west: de abdij, zuid: Jacob Zoest Willemsz., noord: Jacob de Edel, niet belast met oudschildgeld. ..-.-15..: Nieuwkerk fol. 129.
29-5-1581: Gozewijn Jansz. Volck bij overdracht door Weintje van Lielaer, weduwe Gerard Jansz. van Lielaer, thans gehuwd met Johan Gerardsz. van Lielaer, en hij doet hulde op 4-7-daarna, 35 fol. 96.
10-1-1609: Daam Jacobsz. voor Aaltje Volck, zijn vrouw, bij dode van Gozewijn, haar vader, bevestigd door Jacob Gozewijnsz. Volck, haar broer, 37 fol. 226-227.
28-10-1641: Thomas Jacobsz. Schuilenburg te Bunschoten bij dode van Aaltje Gozewijns, zijn tante, 39 fol. 111.
11-9-1645: Caspar van der Borch, heer van Veldhuizen, voor Jacob Foeyt, heer van Emmeklaar, bij overdracht Caspar van der Borch, heer door Thomas Jacobsz. Schuilenburg te Bunschoten, 39 fol. 136-136bis.

Gesplitst
 
310A. De helft van de Lange weide, (1606: groot 4½ morgen, oost: het klooster Mariendaal, zuid: Gerard van Grootveld Jansz., west: de heer van Palland, noord: Jan Rudolfsz.).
..-.-15..: Gillis van Wijk bij dode van Zeger, zijn vader, fol. 488.
28-6-1549: Adriaan Noest, Nieuwk., fol. 208, Lh. 206 fol. 183.
31-5-1606: Gerard Noest bij dode van Adriaan Noest, zijn vader, 37 fol. 209.
25-6-1625: Willem Gerardsz. te Lienden bij overdracht door Gerard Noest, 38 fol. 116v-117v.
14-4-1638: Jan Gerardsz. voor Maria Willems., zijn nicht of tante, te Lienden bij dode van Willem Gerardsz., haar vader, 39 fol. 74v-75.
9-5-1647: Gerard Gerardsz. Cuiper de jonge bij overdracht door Bartholomeus Verburg te Lienden voor Maria Willems, diens vrouw, 39 fol. 154-155.

112. 6 roeden stede op de melm in het kerspel Soest, zuid: Rikout Willemsz., noord: Lambert Nagel.
29-10-1491: Belast voor Anton Jansz., burger van Amersfoort, met ƒ 7.- Rijns 2 stuiver door Frederik de Voogd van Rijneveld, te lossen 1:14 binnen zes jaar, 33 fol. 32v.
28-3-1508: Evert Jansz. bij dode van Anton Jansz., zijn vader (!), waarna overdracht aan Govert Nikolaasz. voor Weim, dochter van Anton Jansz., zijn moeder, 33 fol. 138v-139.
20-9-1520: Lijftocht van Margaretha, dochter van Jan Vlug, gehuwd met Evert Jansz., op ƒ 10.- Filips tenzij zij hertrouwt, 33 fol. 217v.
..-.-15..: Evert Jansz., 33 fol. 138v (Goch fol. 202).

Soest

10-12-1412: Wouter Woutersz., gehuwd met Hildegonde, bij overdracht door Willem de Goyer Hendriksz., waarna overdracht aan Willem en Gijsbert Woutersz., broers, 30 fol. 289v-290.

137. 3 viertel veen uit Vliegensenger hoeve in Soest, zuid: Jacob Godenz., noord: Gerard Rikoutsz., west: de Hulle, oost: de gemene brink; een kamp van de brink tot isschopsweert, zuid: Jan Gijsbertsz., noord: Gijsbert Wolf; 3½ viertel veen achter de Eng, waarvan 1 viertel uit Jacob Fyenz. hoeve en 2½ viertel uit de hoeve van Willem van Hamelenberg, zuid: Dirk Poyte, noord: Jan Gerardsz. En kinderen Gerard Koning, strekkend tot Heezerveen; een viertel veen, zuid: Gijsbert Dirk, noord: Jacob Willem; 3½ viertel veen in Aekins (?) veen, oost: Hein Jacobsz., west: Wouter Woutersz.; 3 schepel land op Zelhorst, zuid: Evert van den Dom, west: Jan Scuepe Rikoutsz.; 1 schepel zaad op de Zelhorst, zuid: Jan Gijsbertsz., noord: Evert van den Dom; 2 mud land over de Baarnweg, zuid: Ruesel, dochter van Lambert Mutse, noord: kinderen Lambert Vierling; 1½ schepel bij Zintelberg, zuid: kinderen Wouter Muse, noord: Gerard Hilhorst; 1 mud land bij Hontsberg, zuid: Gijsbert Hendriksz., noord: Ruesel, dochter van Lambert Mutse; 1 schepel land, zuid: Scuepe Rikoutsz., noord: kinderen Wouter Muse; ½ mud land over de Baarnweg, zuid: de Heedakker, noord: Jacob Willemsz.

15-5-1413: Jacob Goedenz. zonder tijns met lijftocht van Machteld, dochter van Lambert Vierling, zijn vrouw, op de helft, 30 fol. 329v-330.

28-9-1472: Lijftocht van Geertruida, gehuwd met Govert Jacobsz., op de helft, 31 fol. 444.

137A. 2 mud rogge, rente, te lossen met ƒ 24.- Rijns.
18-4-1483: Rikout Evertsz. beleend, Claward fol. 233.
11-2-1496: Evert Arnoutsz. bij overdracht door Rikout Evertsz., 33 fol. 55v-56.
27-4-1502: Jacob Jacobsz. bij overdracht door Rikout Jansz. van Heze en Evert Arnoutsz. beiden met de helft, 33 fol. 109. (eerder fol. 208 en 225)
16-6-1509: Nikolaas Gerardsz. voor Arnout Evertsz., onmondig, bij dode van Evert Arnoutsz., diens vader, 33 fol. 145v-146.

137B. ½ van 3 viertel in Vliegensengerhoeve; een kamp; 3 schepel; 1 schepel op Zelhorst; 2 mud; 1½ schepel; 1 mud land; etc.
14-4-1521: Jan van Westreenen Pietersz. bij dode van Margaretha, dochter van Jacob Jansz., zijn moeder, na uitstel, 33 fol. 220.

137C. De helft van voorgenoemd.
14-4-1521: Pieter van Westreenen Jansz. bij overdracht door Jan van Westreenen Pietersz., zijn zoon, bevestigd door Willem Jansz. van Amersfoort en Govert van Snoel, verwanten van moederszijde, 33 fol. 220v-221.
..-.-15..: Jan van Westreenen Jansz., Nieuwk. Fol. 454.

137D. 3½ viertel veen achter de Eng in Soest, waarvan 1 viertel in Jacob Fyenz. hoeve en 2½ viertel uit de hoeve van Willem van Hamelenberg, zuid: Dirk Poeyt (1558: Evert Arnoutsz.), noord: Jan Gerardsz. en kinderen Gerard Koning (1558: Bart Hendriksz.), strekkend tot Hezerveen.
21-10-1502: Hendrik Jansz. bij overdracht door Evert Arnoutsz. met lijftocht van Geertruida,
dochter van Hendrik Gijsbertsz., zijn vrouw, 33 fol. 112.
17-12-1558: Gerard Jansz. bij dode van Jan Hendriksz., zijn vader, 34 fol. 370.
26-9-1607: Jan Gerardsz. te Soest bij dode van Gerard Jansz., zijn vader, 37 fol. 219.

138. Een hofstede en huis met een vierde slag in Vliegensengerhoeve in Soest, strekkend van de brink tot de overweg, noord: Deliana vsz. met Aleid, weduwe Jacob Engbertsz., en nu: erven Wouter Gerardsz., zuid: Jan van Westreenen en Jacob Vermaath.
3-1-1562: Deliana Klaassen, Lh. 206 fol. 410.
13-12-1600: Christiaan Jansz. bij overdracht door Govert Dirksz. te Soest voor Deliana Nikolaasd., weduwe Gijsbert Rutgersz. de Beer, te Baarn, 37 fol. 146-148.
1-2-1606: Tonis Tonisz. voor Tonis Christiaansz., onmondig, bij dode van Christiaan Jansz., diens vader, 37 fol. 203v-204.
20-4-1618: Jacob Reiersz. en Geertje Jans, zijn vrouw, bij overdracht door Tonis Christiaansz. Te Soest, 38 fol. 41v.
26-9-1640: Jan Jansz. Bosch te Soest bij dode van Geertje Jans, zijn grootmoeder, bevestigd door Jacob Reiersz. Vosch, haar weduwnaar, 39 fol. 96v-97.
2-9-1643: Cornelis Pietersz. Bosch de oude bij overdracht door Jan Jansz. Bosch te Soest, 39 fol. 121v.

Scherpenzeel
 
20-1-1505: Lijftocht van Fensche, gehuwd met Willem Quint, 33 fol. 125. 20-1-1505: Lijftocht van Fensche, gehuwd met Willem Quint, 33 fol. 125.
30-6-1514: Mr. Hendrik van Eyck voor Geertruida Quint bij dode van Willem, haar vader, 33fol. 176v- 177.
..-.15..: Jordaan Jacobsz., (fol. 75).
26-6-1536: Bernard Proys voor heer Willem Ottenz., priester en pastoor van Amerongen, bij overdracht door Bertout Quint Willemsz., gehuwd met Beatrijs, 34 fol. 1.

Gesplitst

295. De tiende, grof en smal, wild en tam, te Wolfswinkel (1505: Ruwinkel, Berkhorst en Heinkenskamp) in het kerspel Scherpenzeel, belast met 2 mud rogge en 1 mud gerst, te leveren in de hof te Heiligenberg.
12-1-1387: Hendrik de Koning zoals de zoon van Otto van Wolfswinkel, 30 fol. 40 en 259v.
27-6-1407: Elias de Koning Hendriksz., 30 fol. 259v.
13-6-1412: Goede Jan Eckenz. zoals Elias de Koning, 30 fol. 298.
6-6-1424: Hugo van den Broek, 31 fol. 12v.
20-1-1505: Lijftocht van Fensche, gehuwd met Willem Quint, 33 fol. 125.
30-6-1514: Mr. Hendrik van Eyck voor Geertruida Quint bij dode van Willem, haar vader, 33 fol. 176v-177.
..-.15..: Jordaan Jacobsz., (fol. 75).
26-6-1536: Bernard Proys voor heer Willem Ottenz., priester en pastoor van Amerongen, bij overdracht door Bertout Quint Willemsz., gehuwd met Beatrijs, 34 fol. 1.
5-3-1541: Otto Jacobsz. bij overdracht door Daam van den Ham voor heer Willem Ottenz., priester, zijn oom of neef, 34 fol. 97.

Selected Land records of Culemborg
 
 REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE CULEMBORG, 1251-1648 (1669) door J.C. Kort

30-11-1646: Cornelis Nikolaasz. de Molenaar voor Dirkje Willems Quint, zijn moeder, bij dode van Jan Willemsz. Quint, haar broer, 4783 fol. 232.

In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende Amerongen opgenomen uit het archief van de dorpsgerechten (arch.nr 64) in het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost-Utrecht (RHC ZOU) in Wijk bij Duurstede: 124-132 Rol van civiele zaken, 1625-1797.
16-9-1634 Aeltgen Stevens wed Lubbert Gerritsz bekent vanwege haar zoon Anthonis Thonis Quint schuldig te zijn aan Cornelis Hendricksz Coster 42 gl vanwege meesterloon van de kwetsuur aangebracht door haar zoon aan Cornelis Cornelisz de zoon van Cornelis Hendricksz. [124]
19-1-1635 Thonis Willemsz Cloetingh contra Jan Thonisz Quint alias Jan Messer. [124]
19-1-1635 Hendrick Gerritsz van Velpen verklaart ter instantie van Jan Jansz van Velen dat Cornelis Quint tot Elst heeft horen seggen dat hij gesien hadde dat de schapen van Bauw Gijsbertsz ende Wouter Henricxen gingen inde weijde van vn van Velen Ende Thonis Willemsz Cloetingh verclaerde oock gesien thebben … [124]
22-2-1636 Idem contra Thonis Thonisz Quint en Roelof Kabel. Zij hebben gevochten. [124] 9-5-1636 Jan Thonisz tot Amersfoort contra Thomas Roelofsz [124]
16-1-1639 Cornelis Cornelisz contra Thonis Quint. [124] 15-1-1640 Hans Petersz contra Thonis Quint. [124]
25-10-1641 Thonis Tonisz Quint contra Cornelis Jansz Quint. Hij zegt van de gedaagde gehuurd te hebben 15 morgen bouwland met een schaapschot daarop staande met het heijveld tot aen het Immendal toe [125]

Dit document bevat regesten op een katern met akten van transport, hypotheek, procuratie, borgtocht en lijftocht te Rhenen over de periode 15-11-1564 t/m 27-6-1567.

31-12-1565 Sebastiaen Quint en Anthonis Quint, broers, stellen zich borg om Jacob Buijs te garanderen en schadeloos te houden van een halve hauw houts die zaliger Henrick de Cruijff tot zijns schoensten verkocht en uitgeleverd heeft, waar Jacob Buijs koper van is.
31-12-1565 Elisabeth Cornelisdr als boedelhoudster met haar gekoren voogd Aelbert Berweij, en Anthonis Quint als momber over de onmondige kinderen die Elisabeth gewonnen heeft bij Henrick de Cruijff, transpoteren aan Jan van Amerongen Goessensz, burger te Utrecht, een hont weiland met erf en grond te Elst, daar oostwaarts Jan Verbrug, westwaarts de erfgenamen van Cornelis van Sijl, zuidwaarts dhr. van Wilp en noordwaarts de Herenstraat. En aan Tonis Quint en Sebastiaen Quint het koren liggende in Elst, met ploeg, wagen, huisraad etc.

Selected Land Records of Utrecht Area

Amerongen

1. Het steenhuis (1453: de hofstede; 1408: met timmering; 1638: nederwerf, boomgaarden en stegen, samen groot 2 morgen 67¾ roeden, zijnde een ridderhofstede, genaamd Lievendaal), in Amerongen en 10 morgen daarnaast, (1453: strekkend van de Spijkdijk tot de gemene straat van Amerongen), boven (1408: de leenman; 1453: erven Elias van Amerongen), beneden (1408: Elias van Amerongen), (1638: zijnde 10 morgen 5 hont 73 roeden hoog en laagland, zijnde 7 morgen 3 hont 15 roeden weiland, strekkend van de gemene heerweg van Amerongen tot de Jacobinisten te Wijk, waar de Spijkdijk lag, boven: Cornelis van Zijl, beneden: Govert van Rheede, ridder, 4 hont noord daaraan, genaamd Buyruskampje, oost en zuid: het Jacobinistenconvent te Wijk, een stuk engeland op de Eng, groot 3 morgen 3 hont 47½ roeden, oost en noord: de gemene weg, west: Tonis Adriaansz. Quint, zuid: weduwe Gijsbert Dirksz., een stuk engeland, groot 1 morgen 3 hont ¼ roeden, zuid: de gemene weg, een stuk engeland op de Berg, groot 3 hont 16 roeden, oost: de heren van St. Katherijne te Utrecht, west: de gemene weg, zuid: het klooster te Wijk, 1 morgen 5 hont 41½ roeden, eertijds bos, oost: de Berg of het gemene bos, west en zuid: St. Barbarabroederschap te Amerongen, samen bij meting eertijds van Bruno van Cuyk, landmeter, 20 morgen 3 hont 82 roeden, en 10 hont op de Eng, genaamd Meden, oost en west: de gemene Veenweg, zuid: de juffers van Driebergen, noord: het klooster van Wijk). Pg. 2

Rijswijk (Gld.)

30-12-1639: Jan Willemsz. Quint bij overdracht door Helena van Lith, weduwe Otto van Leeuwen, met de helft, v.S. pg. 58

Woudenburg

187. Een hoeve in Woudenberg, strekkend van Gerard Quint (1459: Dirk Quint) west tot Jan van Emmikhuizen, zuid: Jacob Goedenz., (1459: enerzijds: de leenman, anderzijds: Jan Tidemansz.). pg 79

190. Het goed te Landast in Woudenberg (1411: in het kerspel Amerongen), boven: het goed te Drosselaar, beneden: Huissteden en Overlaar, zuid: het goed Rosendaal, dat Gerard Quint houdt van Abcoude, noord: (1411: Gerard Bor Quint; 1453: Jan Bor Quints; met Vlastwn). Pg 81

De lenen van de hofstede Wijk, 1355-1664 (1677) door J.C. Kort Eerder gepubliceerd in de Historische reeks Komme-Rijngebied 6 (2001),‘Repertorium op de lenen van Gaasbeek’, een uitgave van Uitgeverij Verloren in samenwerking met de Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’

Selected Land records of Stoutenburg

 Repertorium Op De Lenen Van De Hofstede Stoutenburg, 1300-1797 doorJ.C. Kort †Eerder gepubliceerd als deel 11 van de ‘Historische reeks Kromme- Rijngebied’ (Houten 2010),een uitgave van Historische Kring Tussen Rijn en Le Leusden

Leusden

27-2-1410: Gerard Quint na verzuim door Govert, dochter van Govert Machteldenz. van der Glinde, zijn vrouw, die van haar man is, A fol. 131v.
23-9-1426: Egbert Quint, A fol. 152v.
30-5-1451: Engelbert Quint, A fol. 131v.
21-10-1475: Jan Quint bij dode van Engelbert, zijn vader, A fol. 131v.
17-9-1484: Jan Jacobsz. voor Baarte Engelbertsd., zijn vrouw, bij dode van Jan Quint, haar broer, A fol. 131v pg. 16
Nadere Toegang op inv. nr 390 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)
31-12-1565 Sebastiaen Quint en Anthonis Quint, broers, stellen zich borg om Jacob Buijs te garanderen en schadeloos te houden van een halve hauw houts die zaliger Henrick de Cruijff tot zijns schoensten verkocht en uitgeleverd heeft, waar Jacob Buijs koper van is.
31-12-1565 Elisabeth Cornelisdr als boedelhoudster met haar gekoren voogd Aelbert Berweij, en Anthonis Quint als momber over de onmondige kinderen die Elisabeth gewonnen heeft bij Henrick de Cruijff, transpoteren aan Jan van Amerongen Goessensz, burger te Utrecht, een hont weiland met erf en grond te Elst, daar oostwaarts Jan Verbrug, westwaarts de erfgenamen van Cornelis van Sijl, zuidwaarts dhr. van Wilp en noordwaarts de Herenstraat. En aan Tonis Quint en Sebastiaen Quint het koren liggende in Elst, met ploeg, wagen, huisraad etc. pg. 8
Comments

Popular Posts